Accueil  >Histoire > Cartulaire > Cartulaire page par page > de la Page 10 à la page 19

LE CARTULAIRE 

Page 10

assignats al deveire a paguar, aquel de cui es le deudes garde las penho- ras per autres xv dias ; e passatz los xv dias venda sil vol las penhoras ; e sil pretz de la penhora venduda sobremontal (Au lieu de Sobremoutava : surmontait, surpassait. F. M) deude seu, lo crezeire sia tengutz de reddre al deveire le remanent que sera agutz de lavandicha penhora.

En qual maneira deu ular le balle.

Item. Le balle de la dicha vila jurara en presentia dels cossols que fara son offici fizelment e do ni servizi per son offici ni per razo de son offici non prendra, e que renda a cascu son dreg a soin poder, e quels bos usatges e las costumas de la dicha vila escriutas et aproadas gardara e defendra, sal nostre dreg e del digh mostier.

En qual manieira devo esser creatz li cossol.

Item. Li cossol seran creatz en la dicha vila cascun an lendema de Paschas, e si adonx no son establitz o creatz, dure le poders dels cossols que so meg an i auran estat entro

que autres per nos e per lavandigh mostier o per mandament nostre aqui meteys seran establitz ; et en aissi li cossol sian elegitz quel nom dels cossols establidors en doble sian redug a la cort escriuth per los cossols vielhs tant que la cortz puosca elegir le plus convientz, entro al conte acostumat el cossolat.

Qual poder an li cossol.

Item. Li cossol que per temps ysseran aian poder de reparar vias publicas e mals passes. E si alcus gitava en la dicha vila causas pudentas o nozens sia punitz per nostre balle e del digh mostier et per les cossol.

De las feyras et de las leudas que hom deu pagar.

Page 11

Item.Las feyras sian en la dicha vila els terminis assignatz, so es assaber en la festa de sanh Iorge e en la festa dels apostols Symon e Iudas. E totz mercadiers estranhs que aia trocel o trops trossels en las dichas feyras done a nos et al digh mostier IIII d. tolz. per intrar, e per issir, e per taulatge, e per leuda; e de la carga dome queque aporte I den tolz., e de las causas compradas ad us de la mayso dalcus habitador de la dicha vila, le compraire no done re per leuda

De la ost.

Item. Retenem espressament ost e cavalgada aissi coma en las autras vilas nostras daquela terra.

Del tems en que hom paga le ces de las maysos et dels cazals.

Item. Les ces de las maysos e dels cazals e dels arpenzs del digh pariatge sian pagatgh en dos terminis, so es assaber le ces de las maysos e del cazals en la festa de totz sanh, el ces dels arpenzs en la festa de Paschas.

Las costumas e las libertatz e totas las causas sobredichas autreiam als habitadors sobredigh, sal en totas causas nostre dregh e del mostier avant digh, e sal tot dreg d'autrui, e sal le dreg de totas causas contengudas el parriatge sobre dig.

E per so que aquestas causas obtengan forsa de perdurabla establitat, nos farem garnir la avandicha carta ab la auctoritat del nostre sagel e del nom reyal deios notat caractament.

Aisso fo fag a Paris en lan de Nostre Senhor M e CC. LXX. VIII. el mes daost, el nove an de nostre regerme, estans el notre palaitz, Robert, duc de Bergonha, camarier; Johan, botelhier; Himbert, conestable. - Data.

Page 12

REPONSE de W. de Bergeras, lieutenant. du Sénéchal, aux demandes que les Consuls de Beaumont lui avaient adressées au sujet de la levée des tailles ; des injures faites aux officiers de la cour des juges; du paiement des droits de péage et de leude; de la défense faite par le seigneur de Sérignac à ses vassaux d'apporter à la nouvelle bastide aucune chose à vendre; de la responsabilité des Consuls, autres que ceux qui ont un office à la cour du bayle; des droits du bayle dans les procès et dans les cas de contumace ; des honoraires du notaire du bayle ; de la question de savoir si le bayle peut faire arrêter et emprisonner un homme à raison des dettes qui lui sont personnelles et n'intéressant point la justice.

VERS 1281


Aisso es la resposta que mosenher en W. de Bergeras (Nous verrons ci-après que Guillaume Bergeras était lieutenant du Sénéchal de Toulouse en 1280 ; c'est pourquoi nous attribuons le présent titre à une année rapprochée de cette date. La réponse qu'il fit aux consuls démontre que ceux-ci ne tardèrent pas à éprouver de graves difficultés dans l'interprétation de leurs coutumes. F. M.) tenent loc de senescalc feiz als cossols de la bastida de Beumont sobre Gimona. Sobre alcus articles que li cossol prepausero devant lui, laquals resposta era sagelada ab le sagel de lui-metehys mosenher en W. de Bergeras et era en lati scriuta.

Al premier article que demandan li cossol a lor esser pervist que per las talhas puscan destrenher les iuratz de la bastida deios la senhoria dels cavalers, respondem en ayssi : que li iuratz sian destregh e costregh a pagar la talha a lor pausada per prendement daquels bes que eli an en la dicha bastida ; car ges dreth no sofre ni razos no amonesta que en autra juridictio emprejudici dels senhors puscan esser penhorath.

Al segon article respondem en aissi : que sera mandat al jutge ordinari que el enquieyra de las enjurias faitas als sirventz de la cort, e si troba que hom lor aia toutas penhoras e enjurias faitas que leve esmenda segon que sera de razo.

Al ters articcle respondem en aissi: que ia (Explétif d'affirmation ou de négation ; se prononce : Ja.) la cortz no sostendra que li juratz de la bastida sian embargatz que be non puscant aportar lor blat e lor vi aissi cum las autras cauzas moblas a la dicha bastida, sal que per razo dabitar o aporto. Si doncas li senhor de lor dels quals li dig juratz se parto lor meteyses juratz non an perengutz per forfaitz o per autras questios mogudas enans (Inans pour Enan, avant. – F. M.) que li fossan juratz. de la dicha bastida.

Al quart articcle respondem en aissi : que de

Page 13

las causas que als propris usatges de la bastida so aportadas de las quals es levatz peagges o leuda per los senhors del loc et de las vilas y pauso no els peagges e leudas, ans lor defendra la cortz que no o fassan, mas queys tengan per pagatz dels autry peatges.

Al quint articcle respondem en aissi : quelh jutges enquieyra si li senhor de Seirinhac an defendut als homes de Selrinhac e entredig que deguna causa per vendre no aportessan a la novela bastida, e sil jugges trobava aytal defendemen esser fag otra dreg, quen leve esmenda segon que sera de razo.

Al seyse articcle respondem en aissi : que si es atrobat que alcus dels cossols sian particeps e companho de la baillia per quel profegz de la vila ne sia embargatz, sian ysmendatz autres cossols el loc daquels et aqueli que y remangan de tot en tot.

Al sete articcle respondem en aissi : que sia esgardada la carta de las libertatz de la bastida- et si per las causas contengudas en la carta de las libertatz le bailles deia aver alcuna causa per contumatia, que naia - en autra maneyra, re non demande.

Al uche articcle respondem en aissi : que no es vist de razo quel bailles pusca demander per clam dome estranh ni de jurat de la bastida, mas en aissi coma es contengut en la libertat.

Al nove respondem en aissi : quel bailles aura so notari que escriura los clams e no demandara re per la escriptura.

Al deze respondem en aissi : que al baille sera defendut que per deude no prenga nulh

Page 14

home ni en autre cas, per que no deia esser pres ni retengutz.

Al onze articcle et al derrier respondem en assi : que sera entredig al baille que no penhore per sos propris deudes que no toco a la baillia, e si o fazia quen pagara esmenda en aissi coma us autre.

Laus sit cre quem labor explicit iste. Amen.

Page 15

Acte par lequel Guillaume Penchenerius et Sarracenus de Morneda, syndics et habitants de la bastide de Beaumont-sur-Gimone,.déclarent à Bertrand (de l'Isle-Jourdain), évêque de Toulouse, qu'ils sont en discussion avec l'église dudit Beaumont au sujet des dîmes et prémices du blé, du vin, du foin et du carnelage, ainsi que sur les droits dus à la même église pour les obsèques et les mariages, et ils lui remettent le soin de déterminer quelles devront être la nature la quotité de ces et divers droits que l'église pourra réclamer à l'avenir. Dans cet acte est insérée la procuration donnée auxdits syndics par un grand nombre d'habitants de Beaumont y dénommés.

17 DÉCEMBRE ET 11 JANVIER 1278. v. s.

Aisso es la divisios e la ordenansa que fo faita ab la gleiza, so es assaber del blat, e del vi, e del carnalatge, e de las autras causas, queys aperteno al faitz de la gleyza.

Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo octavo, tercio idus januarii, Philippo, rege Franco rum, regnante, et Bertrando, episcopo tholosano. Noverint universi quod Guillermus Penchenerius et Sarracenus de Morneda, procuratores, sindici seu actores universitatis hominum bastide Bellimontis supra Gimonam, cum syndicatu suo seu procuratorio quod ibidem exhibuerunt, cujus tenor inferius continetur, pro se et aliis hominibus dicte bastite et dicta universitate, et nomine ipsius constituti, coram reverendo in XPO patre domino Bertrando, dei gratia episcopo tholosano, supposuerunt sponte et libere se et homines dicte universitatis, et ipsam universitatem stare dicto voluntati et ordinationi ipsius domini episcopi super prestations decimarum et primiciarum bladi, vini, feni et carnalagiorum, et eorum omnium que sub carnalagiorum nomine continentur, et super mortalicio et nupciis, ac super omnibus aliis ecclesiasticis juribus et ad ecclesiam seu ad jus ecclesiasticum pertinentibus, de quibus inter ipsos et dictam universitatem ac ecclesiam bastite predicte erat controversia, ut ibi dictum fuit, promittentes dicti procuratores, syndici seu actores pro se et dicta

Page 16

universitate solempni stipulatione facta, michi notario infra scripto stipulanti pro ipsa ecclesia et omnibus quorum interest aut interesse potest, sub pena centum marcharum argenti stare dicto ordinationi, arbitrio seu voluntati predicti domini episcopi, et super predictis omnibus et singulis et quolibet predictorum alte et basse complere et facere et compleri faccre sine contradictione qualibet a dicta universitate, quolibet ipsius universitatis dictam voluntatem et ordinationem ipsius domini episcopi super predictis omnibus et singulis et quolibet predictorum et se etiam predicta curaturos et facturos promiserunt bona sua et universitatis et ipsam universitatem et quemlibet ipsius universitatis obligantes, sub pena predicta, tenor vero syndicatus seu procurationis talis est :
Noverint universi presentis pagine (sic) inspecturi seu etiam audituri, quod nos Petrus Andree, Johannes Grondini, Geraldus Œlhier, Guillelmus de Casanova, consules nove bastite Bellimontis, de concilio et concensu expresso universitatis ejusdem loci vel majoris partis vel sanioris ejusdem ville seu bastite presentis et eadem universitas vel major et sanior pars ibi presens ad hoc specialiter congregata prout moris est eam ibidem congregari, videlicet : Arnaldus de Breyvilla, domicellus senior ; Petrus Molenier; Ramundus Johannis; Petrus Corna; Guillelmus Fava; Gelis Guiot; Gausbert Beroer; Ramundus Bearner ; Johannes Sartoris; Ramundus Toartis Symon Manescalli; Bernardus Columbi; Bartholemus

Page 17

Bergonhon; Arnaldus Vaschonis; Arnaldus de Miraneto ; Vitalis de Polinhano ; Petrus Petit ; Arnaldus de Laopa ; Arnaldus de Caonaco; Petrus de Laureto; Guillermus Arnaldi de Ros; Guillermus de Carcassona; Ramundus de Conelhano: Petrus de Labroa; Petrus de Petra; Guillermus de Boer; Aenricus Io Carpentier; Ramundus Cogelli; Ramundus de Bosqueto; Hugoninus Sartoris; Jordanus de Santo-Ceserto ; Bernardus Bara; Arnaldus Mercerii; Guillermus Basart; Johannes Sartoris; Aenricus lo Ceralhier; Joannes de Norma; Hugoninusde Beuna; Guillermus Gauberti; Guillermus de Sereno; Guillermus Martini; Arnaldus de Nabela; Vitalis de Castanhaco; Petrus Garba; Bernardus Barbitonsor; Arnaldus de Salmaco; Ramondus Molenerii; Petrus Ramundi Franc; Bernardus de Vendinas; Arnaldus Faber; Guillermus Barrieira; Bertrandus Sarracenus; Petrus Sabbaterii ; Michael Medici ; Guillermus de Petra ; Bernat de Plana; Guillermus Cogelli; Ramundus de Tholosa; Guillermus Olier ; Bernardus de Ecclesia ; Guillermus de Lobiera ; Arnaldus de Abbatia; Petrus Augerii ; Johannes Olerii ; Petrus Bernardi ; Sanxius de Maloborgueto ; Fortanerius Fornerii ; Johannes de Mayracho ; Radulplius Denat; Guillermus Mercerii; Bernardus de Birossolis; Bernardus Boerii ; Robertus de Verdalay ; Matheus Bigordani ; Petrus Talhayre ; Ramundus Uchayres; Bernardus de Quinta; Arnaldus Sarraceni; Ramundus de Noguerio; Petrus de Vaqueriis; Petrus de Scolan; Colini (Colinus) Pichardi; Guillermus la Cerada ; Arnaldus Britonis ; Ramundus Guidonis; Ramundus Catalani; Galterus Fornerii

Page 18

Guillermus Gualhes; Vitalis de Paniqueriis; Vitalis de Castanhaco; Petrus Bernardi Tornerii; Guillermus de Bescout; Sancius Textoris; Petrus Bertrandi; Petrus Bernardi; Arnaldus de Busqueda ; Hugo de Bayssola; Hugo de Tholosano; Johannes de Saona; Petrus Textoris ; Forcius de Bordis; Petrus Magistri; Arnaldus Varenas; Herbelotus; Ramundus de Fonte; Robinus Dassi; Ramundus de Brama Vaca; Petrus Bartera; Arnaldus de Pomers; Petrus de Seirinhaco; Ramundus Vitalis; Petrus de Terre; Guillermus de Baritana; Guillermus de Tariota; Arnaldus de Maladomo; Petrus de Seier (ou de Scier); Guillermus Sancii; Petrus Bearnes; Malus Bornet; Aenricus Sarralherii; Johannes de Begris; Johannes de Naflors Bernardus de Ecclesia; Bernardus de Napros; Julianus Carpenterii, aliter connominato (us) Champanes; Ramundus Manent; Petrus de Rain; Johannes de Rya; Guillermus Gausbert; Petrus Corna ; pro nobis et omnibus presentibus et futuris de universitate dicti loci facimus, constituimus et etiam ordinamus procuratores nostros syndicos vel actores, videlicet : Guillermum Pictoarii, Sarracenum de Morneda, Arnaldum Fabri, quemlibet eorum principaliter et in solidum ita quod non sit melior condicio occupantis in omnibus causis, negociis, litibus, controversiis, querelis et petitionibus motis seu movendis, presentibus et futuris quas habemus vel habituri sumus, aut aliquis vel aliqui habent vel habituri sunt adversus nos seu adversus aliquos homines universos et singulos bastite nostre Bellimontis predicte, coram quibuscumque judicibus ecclesiasticis vel secularibus, ordinariis vel

Page 19

extraordinariis, delegatis vel subdelegatis, seu arbitris arbitratoribus seu amicabilibus compositoribus vel etiam coram quibuscumque aliis personis quocumque nomine senseantur, et ad omnia alia negocia nostra et aliorum hominum universorum et singulorum predicte bastite. Dantes et concedentes eisdem procuratoribus nostris syndicis vel actoribus plenam et liberam potestatem agendi, deffendendi, respondendi, excipiendi, conveniendi, reconveniendi, replicandi, contradicendi, compromittendi, transigendi, pasciscendi, componendi de calumpnia et de veritate dicenda, jurandi in animas nostras et subeundi cujuslibet alterius generis juramentum ac delatum suscipiendi, testes et instrumenta producendi, vanandi judicium, interloqutoriam diffinitivam seu diffinitivas sentencias audiendi, appellandi apellationes seu apellationem prosequendi, expensas petendi et super eis jurandi et eas recipiendi, procuratorem seu procuratores substituendi quando et quociens dictis procuratoribus nostris syndicis vel actoribus videbitur expedire, et specialiter ad petendum certos mores vel statum seu formam ecclesiasticam in dicto loco et pertinentiis dicti loci, seu decimariis perpetuo observandam a reverendo patre in XPO domino episcopo tholosano super decimis, primiciis et aliis ecclesiasticis vel que ad statum ecclesie vel ecclesiastici juris pertinent, vel ex eo contingunt et componendi, transigendi super premissis et supponendi misericordie domini episcopi supradicti vel alterius persone prout eidem domino episcopo et dictis syndicis vel actoribus vel eorum alteri videbitur

 

Page précédente   Menu       Page suivante

Site généré avec le CMS UTOPIA développé par In-Cité Solution pour le CDG82 dans le cadre du PRAi